Asiantuntijat: Liiga ei voi estää Harkimoiden Jokereiden paluuta

SM-liiga puheenjohtaja Jokereiden KHL Venäjällä helsingin jokerit jari kurri khl - pallomeri.net

Ilta-Sanomat uutisoi, ettei Liiga välttämättä voi estää Jokereita palaamasta sarjaan, oli seuran taustalla kuka tahansa.

Toisin kuin yleisesti luullaan, ei SM-liiga Oy välttämättä voikaan estää Jokereita pelaamasta liigassa tulevaisuudessa, vaikka sen taustayhtiön omistus kytkeytyisi Harry Harkimoon, Joel Harkimoon, tai muihin sellaisiin henkilöihin, jotka ovat liigan sisällä niin sanottuja “ei-toivottuja henkilöitä”.

Näin sanovat kilpailuoikeuden asiantuntijat. Heidän arvionsa mukaan Jokereille riittäisi siinäkin tilanteessa todennäköisesti se, että seura täyttäisi SM-liigan asettamat lisenssikriteerit.

– Kilpailuoikeuden näkökulmasta mitään seuraa ei saa jättää SM-liigan ulkopuolelle sillä perusteella, että sen omistajan on joku henkilö, jota ei toivota. SM-liigaan pääsyä pitää lain mukaan arvioida pelkästään sen mukaan, täyttääkö hakija liigan asettamat kriteerit vai ei. Ja kriteerien pitää liittyä elinkeinotoimintaan eikä siihen, kuka on omistajana, linjaa tunnettu urheilujuristi Olli Rauste Ilta-Sanomien haastattelussa.

– Jääkiekon SM-liiga Oy katsotaan määräävässä markkina-asemassa olevaksi ammattilaissarjaksi. Tässä asemassa olevia elinkeinonharjoittajia sitoo aina tasapuolisuusvelvoite, muistuttaa puolestaan kilpailuoikeuden professori Petri Kuoppamäki.

Helsingin Sanomat julkaisi viime keskiviikkona artikkelin, jossa SM-liigan nykyiset seurapomot antoivat täystyrmäyksen Jokerien liigahaaveille nimenomaan siinä tapauksessa, että kumpi tahansa Harkimoista kuuluisi seuran omistajiin.

Liigaseuroja risoo se, että Harry Harkimo rikkoi SM-liigan osakassopimusta siirtäessään Jokerit venäläisten hallinnoimaan KHL:ään kesällä 2013. Kiistan seurauksena Harkimo joutui lopulta maksamaan miljoonia euroja SM-liigalle.

Nykyisten 15 liigaseuran muodostama SM-liiga Oy ei myöskään halua osakkaakseen mitään sellaista seuraa, jonka taustavoimat tai talousasiat linkittyvät jollain tavalla venäläiseen rahaan. Tästä SM-liiga Oy tiedotti painokkaasti jo kesällä 2022.

– Kilpailuvirasto ei voi pakottaa SM-liiga Oy:tä ottamaan uusia osakkaita. SM-liiga Oy saa siis kyllä aivan itse päättää, keitä se ottaa osakkaakseen ja keitä ei. Mutta. Tässä pitää erottaa toisistaan kaksi asiaa, eli osakkuus SM-liiga Oy:ssä sekä oikeus pelata liigassa. Niistä jälkimmäinen ei ole yhtiöoikeudellinen oikeus, Rauste korostaa.

Eräänlainen ennakkotapaus on olemassa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV ei voi puuttua yhtiöoikeudellisiin prosesseihin, mutta liigatuotteen jakeluoikeudet kuuluvat sen määräysvaltaan. Asian vahvistaa KKV:n tutkimuspäällikkö Hannu Raatikainen.

– Jos nyt ajatellaan, että Jokerit täyttäisi SM-liigan vaatimat kriteerit jossain vaiheessa ja tosiaan tähtäisi sarjaan pelaamaan, vanhat kaunat tai politiikka eivät todennäköisesti ole kilpailuoikeudellisesta näkökulmasta hyväksyttäviä perusteita, joilla liigaan pääsy voitaisiin estää. SM-liiga Oy voi päättää itsenäisesti etenkin erilaisista urheiluun liittyvistä säännöistä, kuten liigan joukkuemäärästä. Toki muun muassa siitäkin, ettei ammattilaissarjaan hyväksytä mitään puulaakiseuraa. Mutta kriteerijärjestelmän ollessa auki SM-liigan on sovellettava lisenssikriteerejä tasapuolisesti ja ketään syrjimättä, Raatikainen linjaa.

Eräänlainen ennakkotapaus asiasta on olemassa, tosin taksitoimintaan liittyen. Taksinkuljettajien yhdistys ylläpiti taannoin puhelinkeskusta, joka välitti tilaukset kaikille takseille. Kun syntyi riitaa, joitakin taksiautoilijoita erotettiin yhdistyksen jäsenyydestä, eivätkä he enää näin ollen saaneet kyytejä.

Myöhemmin erotetut autoilijat valittivat kohtalostaan. KKV päätti, että on mahdollista erottaa kaksi asiaa toisistaan, eli yhdistyksen jäsenyys sekä oikeus saada kyytejä yhdistyksen puhelinkeskuksen kautta.

KKV:n linjauksella myös yhdistyksen kuulumattomat taksiautoilijat olivat oikeutettuja saamaan kyytejä palvelun kautta.

– Tulkintani mukaan lisenssikriteerit täyttäessään Jokerit saisi pelata SM-liigassa, mutta jäisi liigaa koskevan päätöksenteon ulkopuolelle, jos sitä ei siis haluttaisi liigan osakkaaksi. Mikäli Jokereille ei tässä tilanteessa annettaisi pelioikeutta, kyseessä olisi kilpailulaissa kielletty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö. Jokerit voisi riitauttaa päätöksen, ja tällöin KKV mitä ilmeisimmin esittäisi markkinaoikeudelle niin sanottua toimitusvelvollisuutta. Sen perusteella oikeus voisi velvoittaa liigaa ottamaan Jokerit tuotteen jakelijaksi, Rauste näkee.

Professori Kuoppamäki ei halua ottaa kantaa, miten mahdollisessa riitatilanteessa kävisi.

– Jokerit varmaankin saisi pelioikeuden lisenssikriteerit täyttäessään, mutta kokonaan toinen juttu on, miten ratkaistaisiin se mahdollinen ongelma, ettei SM-liiga Oy haluaisi seuraa osakkaakseen. Mikäli sama tai samaksi rinnastettava taho on aiemmin rikkonut osakassopimusta tai lisenssin hakijan omistuspohja on epäselvä, se saattaa olla hyväksyttävä syy sopimuksesta kieltäytymiseen. Varmuutta tästä ei kuitenkaan ole, Kuoppamäki sanoo.

Tsekkaa myös: Kevin Hayes iski upean osuman – kiekko sisään äärettömän pienestä kulmasta


Joukkueet: